ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

نگاهی‌به معنای تولی و تبری + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی

نگاهی‌به معنای تولی و تبری + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله نشست های بینش معروف به تبیین مسئله تولی و تبری پرداختند.
مفهوم واقعی دو قطبی سازی + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی:

مفهوم واقعی دو قطبی سازی + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله جلسات بینش معروف مفهوم دو قطبی سازی را تببین کردند.
فتنه، محصول جهل عوام و نفاق خواص است + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی:

فتنه، محصول جهل عوام و نفاق خواص است + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله جلسات بینش معروف به نکته مهمی در خصوص نفاق خواص پرداختند و گفتند : فتنه، محصول جهل عوام و نفاق خواص است.
#خط_معروف
حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

دکتر صادق منش در ویژه برنامه گفت و گو محور #خط_معروف به سوالی در خصوص حمایت های قانونی حین امر به معروف و نهی از منکر پاسخ داد.
حمایت های قانونی قبل از امر به معروف چیست؟ + فیلم

حمایت های قانونی قبل از امر به معروف چیست؟ + فیلم

دکتر صادق منش در ویژه برنامه گفت و گو محور #خط_معروف به سوالی در خصوص حمایت های قاونی ستاد امر به معروف از آمرین به معروف و ناهیان از منکر پیش از امر به معروف پاسخ داد.
وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه ها چیست؟ + فیلم

وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه ها چیست؟ + فیلم

معاون امور استانهای ستاد امر به معروف گفت:پیگیری گزارشات مردمی در هر دستگاهی را باید شورای امر به معروف دستگاه پیگیری کند.