ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

اعتماد مردم بزرگترین سرمایه ملی + فیلم
بینش معروف

اعتماد مردم بزرگترین سرمایه ملی + فیلم

دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سلسله نشست های بینش معروف به موضوع مهم اعتماد مردم به مسئولین پرداخت.
امر به معروف فقط در موضوع حجاب نیست + فیلم
بینش معروف

امر به معروف فقط در موضوع حجاب نیست + فیلم

دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سلسله نشست های بینش معروف به یکی ار مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
پشت پرده پروژه بی حجابی + فیلم
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور:

پشت پرده پروژه بی حجابی + فیلم

دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی در سلسله نشست های بینش معروف به ماجراهای پشت پرده پروژه بی حجابی در جامعه پرداختند.
اشرافی گری مسئولین ممنوع + فیلم
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرد:

اشرافی گری مسئولین ممنوع + فیلم

دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در خلال سلسله جلسات بینش معروف به موضوع اشرافی گری مسئولین پرداختند.
جاذبه و دافعه امیرالمومنین (ع) + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی:

جاذبه و دافعه امیرالمومنین (ع) + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله نشست های بینش معروف به مبحثی در خصوص جاذبه و دافعه امیرالمومنین علیه السلام پرداخت.
نگاهی‌به معنای تولی و تبری + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی

نگاهی‌به معنای تولی و تبری + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله نشست های بینش معروف به تبیین مسئله تولی و تبری پرداختند.
مفهوم واقعی دو قطبی سازی + فیلم
دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی:

مفهوم واقعی دو قطبی سازی + فیلم

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در سلسله جلسات بینش معروف مفهوم دو قطبی سازی را تببین کردند.
#خط_معروف
حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

دکتر صادق منش در ویژه برنامه گفت و گو محور #خط_معروف به سوالی در خصوص حمایت های قانونی حین امر به معروف و نهی از منکر پاسخ داد.