ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

اهمیت نظام فکری در تحلیل موضوعات علمی + فیلم
#آموزش_امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر

اهمیت نظام فکری در تحلیل موضوعات علمی + فیلم

بخش اول آموزش امر به معروف و نهی از منکر با موضوع:اهمیت نظام فکری در تحلیل موضوعات علمی و علت انتخاب مبحث امر به معروف و نهی از منکر با محوریت آثار شهید مطهری.
#خط_معروف
حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

حمایت های حین اقدام به امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ + فیلم

دکتر صادق منش در ویژه برنامه گفت و گو محور #خط_معروف به سوالی در خصوص حمایت های قانونی حین امر به معروف و نهی از منکر پاسخ داد.