ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر

دوره پایه
هجدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هجدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هجدهمین و آخرین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
هفدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هفدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

هفدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
مقالات و جزوات
۱
ارتباط مردمی

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - تقاطع چیذری - ستاد امربه معروف و نهی از منکر

تلفن گویا 19الی02122561216

 

نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
اخبار شوراها
1
دوره بینش معروف؛ توضیحات و لینک ثبت‌نام

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با همکاری موسسه بینش مطهر دوره ملی بینش معروف را با محوریت آثار استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می‌نماید.
دوره ملی بینش مطهر برگزار می شود

دوره ملی بینش مطهر برگزار می شود

دوره ملی بینش مطهر با رویکرد امر به معروف با محوریت آثار شهید مطهری در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار می شود.