ستاد امر به معروف و نهی از منکر

ستاد امر به معروف و نهی از منکر

جزئیات ثبت نام در دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

جزئیات ثبت نام در دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر با محور کتاب شهید مطهری(ره) با تدریس دکتر سید صالح هاشمی گلپایگانی برگزار می‌شود.
اخبار دوره ملی
شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

شانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
پانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

پانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

پانزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
چهاردهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

چهاردهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

چهاردهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
سیزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

سیزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

سیزدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
دوازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

دوازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

دوازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
یازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

یازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد +فیلم

یازدهمین جلسه از طرح ملی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تدریس دکتر سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
مقالات و جزوات
۱
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور منظم بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده: